Lätt att bygga attefallshus

Publicerad av

Att bygga attefallshus kräver inget bygglov utan kan uppföras efter en bygganmälan till kommunen som ger sitt godkännande. Reglerna är relativt enkla, det går att bygga upp till 30 kvadratmeter med de nya reglerna från 1:a mars 2020. Det finns många tillverkare av attefallshus och olika modeller av huset.

Regler för attefallshus

För den som vill bygga ett attefallshus som är 25 kvadratmeter krävs inget badrum eller kök och då ses attefallshuset som en komplementbostad. Sedan de nya reglerna från 1:a mars 2020 är det nu tillåtet att bygga upp till 30 kvadratmeter med badrum och kök och då räknas huset en bostad.

Det går att bygga 25 kvadratmeter attefallshus som har badrum och kök, det är valfritt upp till den storleken. Det betyder att upp till 25 kvadratmeter kan det antingen vara komplementsbostad eller bostadshus. Men attefallshus över 25 kvadratmeter måste ha badrum och kök och kan bara räknas som bostadshus.

Rätt att bygga attefallshus

Det som är otroligt bra med attefallshus är att det går att uppföra även på tomter där det redan är byggt maximalt enligt byggrätten. Attefallshuset kvadratmeter är alltså extra och räknas inte in i det maximalt antal kvadratmeter som tillåts bygga på en tomt. Det gör att det är lättare att börja bygga.

För den som vill komma igång att bygga attefallshus behövs en anmälan till kommunen och ett godkännande för att starta. Det finns många olika nyckelfärdiga attefallshus att välja på från olika hustillverkare. För den som vill bygga själv går det naturligtvis bra det med. Att uppföra ett attefallshus är en enkel process.